UBND tỉnh: Kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Đồng Hới 

Sáng 3-6-2014, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với T.P Đồng Hới về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Thành phố Đồng Hới hiện có xã Quang Phú đã đạt các tiêu chí của xã NTM. Theo đó, Đồng Hới phấn đấu, cuối năm 2014 sẽ có thêm 3 xã đạt 19 tiêu chí NTM gồm: Đức Ninh, Bảo Ninh và Thuận Đức; đến năm 2015 xã Lộc Ninh đăng ký đạt NTM; và năm 2017 xã Nghĩa Ninh đạt chuẩn NTM. Hiện nay, T.P Đồng Hới đã và đang tích cực chỉ đạo việc khảo sát, lập hồ sơ dự toán và triển khai các thủ tục để đẩy nhanh việc hoàn thành một số tiêu chí quan trọng là chợ nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa ở các xã như: xây dựng chợ tại xã Bảo Ninh, Trung tâm văn hóa tại xã Đức Ninh, Thuận Đức và Bảo Ninh.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của các sở ngành và các xã liên quan đã thảo luận về những giải pháp thiết thực, những cách làm hay và những mô hình hiệu quả để nhân rộng trong việc thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, các địa phương cũng đã nêu những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Từ đó, các xã rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện tốt lộ trình xây dựng nông thôn mới thời gian tới.  
Để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, T.P Đồng Hới đã đề nghị một số vấn đề sau: UBND tỉnh hỗ trợ vốn kịp thời cho các địa phương; tăng nguồn vốn tín dụng cho kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng; có cơ chế tín dụng ưu đãi nguồn vốn phát triển dịch vụ, ngành nghề nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin, trong đó tập trung nêu gương điển hình các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới...
Kết luận buổi làm việc với T.P Đồng Hới, đồng chí Trần Văn Tuân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà T.P Đồng Hới đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua. Đồng Chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, T.P Đồng Hới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân để chương trình đạt kết quả cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân để huy động được nguồn lực của nhân dân; tăng cường đảm bảo an ninh- trật tư và an toàn xã hội trên địa bàn T.P; cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã được chọn làm điểm và phấn đấu đạt NTM đến năm 2015; căn cứ vào nhu cầu thực tiễn để đầu tư xây dựng các công trình có quy mô phù hợp, tránh tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng; nhằm nâng cao đời sống và thu nhập của người dân, T.P cũng cần chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất; kiểm soát các hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo môi trường và xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch và văn minh...
                                                                                          

   N.L