Kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại thị xã Ba Đồn 
Sáng ngày 29/5, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tại thị xã Ba Đồn.
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, thị xã Ba Đồn đã tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động các địa phương đã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 - 2015. Trong đó, có xã Quảng Hòa đã đạt 15 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại là giao thông, thủy lợi, thu nhập và môi trường để về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014; xã Quảng Tiên cũng đã đạt 11 tiêu chí và đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2015. Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình, thị xã Ba Đồn cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, như: Phát triển sản xuất, tuyên truyền, vận động các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Tại buổi làm việc, địa phương cũng đã có đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc được tăng cường, bố trí nguồn vốn cho một số tiêu chí nông thôn mới trong quá trình thực hiện đang gặp khó khăn; 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân đã đánh giá cao những kết quả mà thị xã Ba Đồn đã đạt được; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Để Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đồng chí cũng yêu cầu thị xã Ba Đồn cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình; trong đó, tập trung vào xã điểm Quảng Hòa, phấn đấu về đích nông thôn mới trước ngày 30/9 sắp tới. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thành các tiêu chí còn lại trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Quảng Tiên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, hiện còn 8 tiêu chí chưa đạt được, đồng chí đề nghị, chính quyền, địa phương rà soát lại nguồn vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới để tiếp tục huy động và có sự phân bổ hợp lý, kịp thời.

 

Phúc Nguyên