Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân Tin có hình
(Website Ba Đồn) - Sáng ngày 19/9/2014, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2014, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm so với năm 2013, số lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm 1,8% số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 3,39%. Tuy nhiên số lượt đoàn đông người tăng 12,1% so với năm 2013, có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt, nhiều lần tập trung lên Trung ương. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 370.794 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết 37.716 / 44.426 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,9%. Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.787 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 4.081 cơ quan, đơn vị. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho 24,8 tỷ đồng, 106 ha đất cho Nhà nước; trả lại cho tập thể, công dân 86,1 tỷ đồng, 202 ha đất; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 2.131 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Thanh tra Chính phủ phổ biến kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra trong thời gian tới gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, xử lý đơn thư; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại còn gặp phải như: Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn việc tiếp công dân với giải thích pháp luật để dân hiểu và chấm dứt khiếu kiện. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt mình vào vị trí của người dân, tích cực, chủ động tìm các biện pháp xử lý dứt điểm, mạnh dạn sửa sai, không đùn đẩy trách nhiệm; từng Bộ, ngành, địa phương phải xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để khắc phục. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chấn chỉnh tồn tại, nâng cao năng lực, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm, sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực tham gia tiếp công dân; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, trung thực; các cơ quan thông tin đại chúng cần đề cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, khi có sai sót cải chính kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Hồng Mến