LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014 
(Website Ba Đồn) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 24/9/2014 đến ngày 30/9/2014 bao gồm các khu vực sau:

  Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Hòa, Quảng Văn; thôn Phù Trịch xã Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/9