Họp bàn triển khai nhiệm vụ tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền về nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015 Tin có hình
(Website TX Ba Đồn) - Chiều ngày 24/9/2014, Ban Tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền về nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015 họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Giải do đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM cùng các thành viên Ban Tổ chức Giải.

Theo Kế hoạch, Giải có tên gọi là “Giải Báo chí tuyên truyền về xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015”. Với chủ đề “Xây dựng NTM”, Giải sẽ tập trung tuyên truyền, phản ánh các mô hình, điển hình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân về những sự việc có thật, con người thật, điển hình tiên tiến của phong trào xây dựng NTM; công tác tuyên truyền triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tỉnh khi thực hiện Chương trình cũng như những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công cuộc xây dựng, đổi mới nông nghiệp, nông thôn của các đơn vị, địa phương trong tỉnh và phê phán tư tưởng trông chờ, ỷ lại, rập khuôn việc làm tiêu cực khi thực hiện Chương trình ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí, gồm có: Báo in, báo hình và báo nói. Thời gian phát động và trao Giải từ tháng 8/2014 - 6/2015.

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý các vấn đề như: Quy định cụ thể về đối tượng dự thi, số lượng loại hình, thể loại tham gia, nội dung tác phẩm báo chí...

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến, đóng góp của các đại biểu và thành viên Ban Tổ chức Giải nhằm tổ chức tốt Kế hoạch triển khai Giải Báo chí tuyên truyền về xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ban Giám khảo theo dõi, đôn đốc trong suốt thời gian Giải diễn ra để hạn chế những thiếu sót, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phát động rộng rãi Giải đến tận từng địa phương và người dân trong tỉnh để Giải thực sự phát huy được tính hiệu quả và chất lượng của tác phẩm tham dự…. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua Giải sẽ chọn ra được những tác phẩm dự thi có nội dung tư tưởng tốt, bám sát chủ đề xây dựng NTM, mang tính thời sự cao, phát hiện những cách làm hay, mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong phong trào xây dựng NTM.

Theo Minh Huyền (Website Quảng Bình)