Thông báo về việc bổ sung hồ sơ viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo Thị xã Ba Đồn 
Tải file tại đây