Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo thị xã Ba Đồn 
Tải file khối mầm non tại đây

Tải file khối Tiểu học tại đây

Tải file khối THCS tại đây