Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị thường kỳ mở rộng 6 tháng năm 2015 

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, UBND thị xã tổ chức Hội nghị thường kỳ mở rộng tháng 6/2015, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, do đồng chí Trần Văn Luận - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì; tham dự hội nghị có: Các đồng chí uỷ viên UBND thị xã; trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thị xã, Đội quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm; BQL Công trình công cộng; Văn phòng Đăng ký QSD đất; Trung tâm y tế; Trung tâm VHTT-TT; trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tõm DS KHHGĐ, Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề, Đài TT-TH, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2015; các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự Hội nghị, đồng chí Trần Văn Luận - Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận các nội dung sau:

I. Tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm vẫn duy trì sự ổn định, có sự tăng trưởng và đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với KH đề ra, như: Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 101,2%KH; sản lượng thuỷ hải sản đạt 50,93%KH. Thu ngân sách đạt 86,2% KH tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân đảm bảo ổn định; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Song bên cạnh những kết quả đạt được thì trong 6 tháng đầu năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa mạnh; thương mại dịch vụ đang cầm chừng; xây dựng Trường chuẩn quốc  chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt,…; công tác quản lý, chỉnh trang đô thị vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. An ninh tôn giáo còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn cao. Chất lượng quản lý điều hành ở một số cơ sở cũn yếu.

II. Nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015.

Nhiệm vụ trong 6 thỏng cuối năm 2015 cũn hết sức nặng nề. Ngoài các chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã giao trách nhiệm cho các phòng, ban, cơ quan và đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu đạt còn thấp, những chỉ tiêu chưa đạt, nhằm đề ra các giải pháp mạnh mẽ để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Công tác xây dựng NTM:  Tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, hỗ trợ kinh phí để xây dựng NTM. Ưu tiên các tiêu chí xây dựng NTM cho xã Quảng Tiên, phấn đấu cuối năm 2015 xã Quảng Tiên đạt xã xây dựng NTM. Đồng thời phát động phong trào xây dựng NTM tại các xã khác thuộc diện rộng, trong năm 2016 các xã Q.Tân, Q. Văn, Q.Hải hoàn thành xã xây dựng NTM.

2. Về Sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm bón vụ Hè Thu. Chỉ đạo triển khai nạo vét kênh mương, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý, ưu tiên thời kỳ lúa trổ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất Đông xuân 2015-2016. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai sản xuất vụ Đông, tập trung trồng các loại cây như khoai, đậu, đỗ,… Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với tình hình thời tiết hiện nay. Có chính sách hỗ trợ tiền giống cho bà con.

b) Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đàn gia súc, ga cầm. Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, chăn nuôi tập trung; không chủ quan, lơ là với các loại dịch bệnh. Chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét sắp tới.

c) Lâm nghiệp: Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống cháy rừng theo phương án 4 tại chỗ. Tiếp tục thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng; ngặn chặn các hành vi buôn bán, cưa xẻ gỗ, lâm sản trái phép.

d) Thuỷ sản: Chỉ đạo đánh bắt hải sản, đặc biệt chú trọng đánh bắt hải sản xa bờ để khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hướng dẫn nhân dân vệ sinh ao hồ, xử lý nước đúng quy trình kỷ thuật để dập tắt mầm bệnh; tích cực phòng chống dịch bệnh cho tôm, cá nuôi đảm bảo hiệu quả.

3. Về Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả của những ngành nghề hiện có trên địa bàn; tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất.

4. Về Thương mại - Dịch vụ: Tập trung chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại. Khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, chống gian lận thương mại.

5. Về Tài nguyên – Môi trường: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt luật đất đai năm 2013. Rà soát hồ sơ tồn động của nhân dân để tiếp tục cấp giấy chứng nhận QSD đất theo đúng quy định. Tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện liên quan đến đất đai, như 22 hộ ở phu phố 5, Ba Đồn; Quảng Thuận; Quảng Thọ,...

6. Về Công tác vệ sinh môi trường: Ban quản lý công trình công cộng tập trung chỉ đạo thu gom rác, vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ. Có kế hoạch giúp đỡ các địa phương xử lý rác thải. Chăm sóc cây cảnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã.

7. Về công tác xây dựng cơ bản- quản lý đô thị: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ, kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các địa phương sửa chửa, gia cố các công trình thủy lợi, giao thông đảm bảo an toàn trước mùa mưa bảo.

Tiếp tục siết chặt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Ba Đồn và quy hoạch chi tiết 02 phường để trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với UBND các xã, phường để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Công tác thu chi ngân sách:  Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn thu ngân sách, nhất là thu đóng góp của nhân dân và thuế ngoài quốc doanh.

Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách của các địa phương, đơn vị; chủ động điều hành ngân sách một cách linh hoạt và bám vào dự toán ngân sách để chi đúng quy định.

9. Về văn hóa xã hội:

- Về giáo dục: Tổ chức tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 theo kế hoạch. Tập trung tuyển dụng, điều động đủ giáo viên trước khi bước vào năm học mới 2015-2016. Chỉ đạo việc xây dựng, tu sữa trường lớp trong dịp hè, xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Chuẩn bị tốt nội dung về xây dựng trường chuẩn, phòng học tạm theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời cho năm học mới.

 - Về Y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình quốc gia về y tế. Triển khai phương án phòng, chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong mùa hè và mùa mưa bão. Chú ý công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế, trong năm 2015 là 2-3 xã.

- Hoạt động VHTT - TDTT: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền công tác xây dựng NTM, đại hội đảng Đảng bộ thị xã Ba Đồn và các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2015.

- Lao động, thương binh và xã hội: Tiếp tục chi trả đầy đủ chế độ cho các đối tượng hưởng chính sách; hỗ trợ sửa chửa, xây mới nhà ở cho các đối tượng. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ để chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020.

10. Công tác nội chính.

- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền: Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tổng hợp tình hình cán bộ và việc phân công các chức danh cán bộ sau Đại hội Đảng bộ các cấp báo cáo UBND thị xã, và tham mưu cho UBND thị xã việc bố trí sắp xếp cán bộ sau Đại hội, nhất là các chức danh chủ chốt ở cấp xã, phường. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Hoàn chỉnh các thủ tục để ra quyết định tuyển dụng cán bộ giáo viên ngành giáo dục - đào tạo, công chức cấp xã đã trúng tuyển theo đúng quy định.

- Công tác tôn giáo: Tăng cường công tác nắm tình hình tôn giáo, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về tôn giáo.

- Công tác Thanh tra: Triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch. Rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân theo đúng thẩm quyền, không để đơn thư tồn động, tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các đơn liên quan đến giải phóng mặt bằng.

- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt cong tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản mới được ban hành. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực ở cơ sở.

- Công tác Quốc phòng: Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2015. Xây dựng phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác PCLB. Triển khai các bước về thủ tục xây dựng trụ sở mới BCH quân sự thị xã theo kế hoạch.

- Công tác An ninh: Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuân tra an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công an và Quân sự cần có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự ổn định để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

11. Về công tác xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016: Giao trách nhiệm cho phòng tài chính – Kế hoạch chủ trì, tổng hợp xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội, báo cáo cần phải đánh giá sát thực tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, khả năng khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương để đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 một cách phù hợp.

12. Công tác phòng chống thiên tai- TKCN: Tập trung kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai tại các địa phương trên địa bàn theo sự phân công, đặc biệt vào mùa mưa bão, tuyệt đối không chủ quan lơ là với diễn biến của thời tiết; chủ động các phương án bảo vệ người và tài sản, tránh những thiệt hại không đáng có.

13. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ cho kỳ họp HĐND 2 cấp trong 6 tháng đầu năm 2015.

 14. Đối với các xã, phường, cơ quan, đơn vị sự nghiệp: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để chủ động thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành theo kế hoạch đề ra trong năm 2015.

Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường biết và tổ chức triển khai thực hiện./.