Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã năm 2015 
Tải file đính kèm tại đây:

Tải file đính kèm tại đây: