Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục 
Tải file danh sách đủ điều kiện khối mầm non tại đây

Tải file danh sách đủ điều kiện khối tiểu học tại đây

Tải file danh sách không đủ điều kiện tại đây