Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tỉnh QB 
 NỘI DUNG VĂN BẢN
 
 
Số / Ký hiệu: 1648/KH-UBND
Ngày ký: 11/09/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tỉnh QB
Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch