Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

37/2017/QĐ-UBND

Ngày ký:

20/09/2017

Người ký:

Nguyễn Hữu Hoài

Trích yếu nội dung:

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực:

Giao thông

Cơ quan ban hành:

UBND tỉnh

Phân loại:

Quyết định

Văn bản QPPL / Thường:

Văn bản QPPL

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Quyết định

Quy chế