Thị ủy Ba Đồn: họp thường kỳ Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV lần thứ 10. 
               Thực hiện chương trình công tác năm 2017, sáng ngày 29/9, thị ủy Ba Đồn tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 10 BCH Đảng bộ thị xã khóa XXIV bàn về tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Đồng chí Trần Thắng, UVTV Tỉnh ủy, BT Thị ủy, CT HĐND thị xã chủ trì Hội nghị.

             Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, tình hình KT-XH của thị xã tiếp tục duy trì và phát triển khá. Về sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa cả năm đạt 56,15 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 29 nghìn tấn, đạt 104%KH; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thực hiện được 9,7 nghìn tấn, tăng 13,5%KH; giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện được trên 701 tỷ đồng, tăng 11,9%; thu ngân sách thực hiện được trên 115 tỷ đồng, đạt 87%KH. Các lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, BTV thị ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung BCH đảng bộ thị xã và các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác xây dựng đội ngũ Đảng viên được chú trọng, trong quý kết nạp 30 Đảng viên mới; cử 80 đồng chí học trung cấp LLCT và 7 đồng chí học cao cấp LLCT.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Bí thư thị ủy nhấn mạnh: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đến toàn diện các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực còn tồn đọng; trước mắt tiếp tục chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra để kịp thời phụ vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt; chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng vụ Đông-Xuân đúng thời vụ; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; tích cực triển khai xúc tiến đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề trên địa bàn; tập trung xử lý các vấn đề về môi trường, rác thải; đổi mới và nâng cao công tác thông tin tuyên truyền đến mọi người dân; đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị đã đề ra đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

 

 Theo Trường Giang-Hoài Thu (PTTH)