Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy (2007-2017) 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

921/UBND

Ngày ký:

05/10/2017

Người ký:

Phạm Quang Long

Trích yếu nội dung:

Kế hoạch

Tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy (2007-2017) 

Lĩnh vực:

ATGT

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Kế hoạch

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Kế hoạch