Công văn V/v đảm bảo an ninh trật tự trong công tác quản lý tài nguyên cát trên địa bàn thị xã 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

917/UBND

Ngày ký:

04/10/2017

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v đảm bảo an ninh trật tự trong công tác quản lý tài nguyên cát trên địa bàn thị xã

Lĩnh vực:

TNMT

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Công văn