Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. 

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Ba Đồn luôn hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội trên địa bàn, kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.

 Ngay từ đầu năm đơn vị đã bám sát nội dung Nghị quyết của Ban đại diện tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Ba Đồn, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung toàn tỉnh. Về hoạt động tín dụng, các chỉ tiêu đạt cao so với những năm trước, cụ thể: Huy động vốn TW cấp bù lãi suất 29,8 tỷ đồng, đạt 143,9%; Doanh số cho vay 109,7 tỷ đồng, với 2.880 lượt hộ vay; Tổng dư nợ 349 tỷ đồng, tăng 43,5 tỷ đồng; Nợ quá hạn 339 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng, chiếm 0,1%, tỷ lệ giảm (-0,02%) so với đầu năm 2017; công tác thu lãi đạt tốt.

Đơn vị xác định trong năm 2018 tiếp tục bám sát chương trình, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT cấp trên, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

                                                                                                                                      Theo Trường Giang-Hoài Thu (PTTH Ba Đồn)