Nông dân thị xã Ba Đồn xuống giống vụ Đông-Xuân năm 2017-2018 
     Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thị xã Ba Đồn khẩn trương xuống giống, gieo cấy vụ Đông-Xuân 2017-2018 đúng lịch thời vụ.

     Diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân năm 2017-2018 của thị xã Ba Đồn dự kiến là 2.650 ha với một số giống lúa dài ngày như XI23, giống lúa trung ngày như GL105, XT28, P6 và các giống ngắn ngày như Khang Nhân 18, DV108, HT1, PC8, SV181… Theo kế hoạch, phòng kinh tế thị xã hỗ trợ về giá mô hình sản xuất giống tại chỗ cho 7 xã, phường và trợ giá đối với giống lúa xác nhận sản xuất đại trà cho nông dân địa phương. Đồng thời, khuyến cáo nông dân tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh gây hại trên lúa, kịp thời chuẩn bị thuốc, phân bón. Bên cạnh đó, Thị xã Ba Đồn đang tập trung tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, trạm cấp nước nhằm chủ động nguồn nước tưới trong quá trình sản xuất.

     Theo kế hoạch lịch thời vụ, đến hết ngày 16.01.2018, thị xã sẽ xuống giống đạt 100% diện tích.

 

 

                                                                                                                  Trường Giang-Hoài Thu