Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

210/BC-UBND

Ngày ký:

13/11/2017

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Lĩnh vực:

KTXH

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Báo cáo

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Báo cáo