Công văn về việc thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2018 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

06/UBND

Ngày ký:

05/01/2018

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2018

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn