Công văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông Gianh 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

07/UBND

Ngày ký:

05/01/2017

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

Về việc khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông Gianh

Lĩnh vực:

TNMT

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn