Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 
 Tải file lịch công tác tại đây