Công văn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía sau trường THCS, thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

13/UBND

Ngày ký:

08/01/2018

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía sau trường THCS, thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn

Lĩnh vực:

QLĐT

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn