Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

16/UBND

Ngày ký:

09/01/2018

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Lĩnh vực:

An ninh trật tự

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn