Quyết định V/v công nhận danh hiệu Thi đua của cán bộ, công chức, viên chức các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan trên địa bàn thị xã năm 2017 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

30/UBND

Ngày ký:

09/01/2018

Người ký:

Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND

Trích yếu nội dung:

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu Thi đua của cán bộ, công chức, viên chức các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan trên địa bàn thị xã năm 2017

Lĩnh vực:

Thi đua khen thưởng

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Quyết định

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Quyết định