Kế hoạch phát triển du lịch thị xã Ba Đồn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

1186/KH-UBND

Ngày ký:

29/12/2017

Người ký:

Phạm Quang Long

Trích yếu nội dung:

Kế hoạch

Phát triển du lịch thị xã Ba Đồn giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Lĩnh vực:

Du lịch, dịch vụ

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Kế hoạch

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Kế hoạch