Công văn cử cán bộ tham gia tiếp công dân tại các phiên tiếp công dân định kỳ 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

25/UBND

Ngày ký:

10/01/2018

Người ký:

Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND

Trích yếu nội dung:

Công văn

v/v cử cán bộ tham gia tiếp công dân tại các phiên tiếp công dân định kỳ 

Lĩnh vực:

 

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Công văn