Thông báo Về việc phân công địa bàn chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

05/TB-UBND

Ngày ký:

11/01/2018

Người ký:

Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND

Trích yếu nội dung:

Thông báo

Về việc phân công địa bàn chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Lĩnh vực:

Nông thôn mới

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Thông báo

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Thông báo