Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018 
Tải file lịch tuần tại đây