Công văn Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

37/UBND

Ngày ký:

15/01/2018

Người ký:

Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND

Trích yếu nội dung:

Công văn

v/v Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

 

Lĩnh vực:

Tài chính – Ngân sách

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Công văn