Báo cáo Tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2017 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

06/BC-UBND

Ngày ký:

16/01/2018

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã

Trích yếu nội dung:

BÁO CÁO

Tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2017

Lĩnh vực:

Quản lý Đô thị

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Báo cáo

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Báo cáo