Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải 
Tải nội dung thông báo tại đây