Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn tập trung nhiệm vụ tăng trưởng dư nợ trong quý I năm 2018. 
 Phát huy kết quả đạt được của năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ba Đồn ngay từ đầu năm đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiêm vụ đề ra theo Nghị quyết của Ban đại diện – Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn. 

Tính đến nay chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ so với đầu năm 37.850 triệu đồng, đưa nguồn vốn tăng lên 386.879 triệu đồng, tăng 10,84% so với năm 2017. Chủ yếu nguồn vốn chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Dự kiến trong tháng 3/2018 sẽ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ số tiền 22 tỷ đồng đưa dư nợ lên 370.069 triệu đồng (tỷ lệ tăng trưởng 6,3%) và cuối tháng 4/2018 sẽ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ đạt theo kế hoạch đề ra đưa dư nợ lên 385,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đợt này chủ yếu ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhìn chung qua triển khai các hộ đã tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất,… đảm bảo nguồn vốn đầu tư vào có hiệu quả, tạo công ăn việc làm và đưa cuộc sống được cải thiện hơn,…

Năm 2018 NHCSXH thị xã Ba Đồn sẽ đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho bà con có nhu cầu vay vốn để phát triển chăn nuôi, sản xuất tại các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,… không để một hộ dân nào thiếu vốn đầu tư sản xuất khi có nhu cầu.

                                                                              Quang Ngọ