Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 

NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

47/TB-UBND

Ngày ký:

09/4/2018

Người ký:

Phan Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND_UBND thị xã

Trích yếu nội dung:

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018

Lĩnh vực:

 

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Thông báo

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Thông báo