Công văn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

13/UBND

Ngày ký:

08/01/2017

Người ký:

Đinh Thiếu Sơn

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn