Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5 -kỳ họp bất thường 
 Ngày 5/4/2018, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn. Dự kỳ họp có ông Trần Thắng-UVTV tỉnh ủy-BT thị ủy-chủ tịch HĐND thị xã; Ông Phạm Duy Quang-PBT thường trực thị ủy; Ông Phạm Quang Long-PBT thị ủy – chủ tịch UBND thị xã.
 Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5 -kỳ họp bất thường
 Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã được nghe báo cáo của UBND thị xã về Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn; Tờ trình của UBND thị xã về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn; Báo cáo của Ban kinh tế-xã hội về thẩm tra báo cáo Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn.
hdnd 1
Đ/c Trần Thắng-UVTV tỉnh ủy-BT thị ủy-chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo kỳ họp
    Ngày 20/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã. Tuy nhiên đến nay, Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn chưa được thực hiện, công tác quản lý xây dựng và phát triển thị xã hiện nay vẫn phải sử dụng đồ án quy hoạch chung thị trấn Ba Đồn mở rộng và các vùng phụ cận huyện Quảng Trạch, do đó quá trình  triển khai xây dựng và phát triển đô thị  nảy sinh nhiều bất cập, không phù hợp với xu thế phát triển và sử dụng đất. Vì vậy, thị xã đã lập Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn.
        Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn. Đồng thời tiến hành miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân đối với ông Trần Viết do chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông  Nguyễn Vĩnh Qúy- hiện là Bí thư Thị đoàn Ba Đồn.

                                                                                           
 

Theo badontv.vn