Xã Quảng Văn đẩy mạnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018. 
 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quảng Văn đang từng bước tập trung thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia, đồng thời củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt, phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018 theo lộ trình.

 Xã Quảng Văn đẩy mạnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

   Hiện toàn xã đạt 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.  Quảng Văn đã hoàn thiện bê tông hóa các tuyến đường liên thôn đạt 100% và 41% đường bê tông nội đồng, hoàn thành 80% về tiêu chí thủy lợi, 100% hộ sử dụng điện trong gia đình và có hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường trong khu dân cư. Cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện, thương mại nông thôn từng bước phát triển, riêng tại thôn Văn Phú trong năm vừa qua đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng chợ nông thôn với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng.
may xien
                                                                                                      Xã Quảng Văn phát triển nghề mây xiên

Xã thành lập 
và đi vào hoạt động có hiệu quả các hợp tác xã mây tre đan, các mô hình tổ hợp tác phát triển trên biển... Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%; 100% người dân được tham gia bảo hiểm y tế, toàn xã có 85% hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Địa phương thành lập được các tổ thu gom rác thải và hoạt động thường xuyên, ổn định. 

    Năm 2018, xã đẩy mạnh xây dựng 3 tiêu chí còn lại và hoàn thiện những tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2018 xã sẽ cán đích nông thôn mới theo lộ trình.

Theo badontv.vn