Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục vào đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018 
 Tải file bằng giỏi tại đây

Tải file có kinh nghiệm tại đây