Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 16 lô đất xen cư xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn 
 Tải file thông báo tại đây

Tải file phụ lục tại đây