Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu Nam Giếng Cau, phường Ba Đồn 
 Tải file thông báo tại đây

Tải file phụ lục tại đây