Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đông 
 Tải file văn bản tại đây