Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 30/9/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp giải quyết luân chuyển hồ sơ đất đai

-Đ/c Thắng: Làm việc với BCĐ thi hành án dân sự

Thứ 3,

ngày 01/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra đất ngân hàng Á Châu

-Đ/c Thắng: Dự lễ triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường THCS Quảng Phúc

Chiều

-Chủ tịch: Dự họp tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp liên ngành Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Thuế

-Đ/c Thắng: Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội tại phường Quảng Thuận

Thứ 4,

ngày 02/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Làm việc với xã Quảng Minh về việc thông báo dự án xây dựng cầu

-Đ/c Thắng: Kiểm tra cơ sở về tình hình vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai có liên quan đến tôn giáo

Thứ 5,

ngày 03/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Làm việc về xây dựng NTM tại xã Quảng Lộc

-Đ/c Thắng: Họp Tổ công tác rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động, kéo dài

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Giao ban Kinh tế - Xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2019

Thứ 6,

ngày 04/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày)

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh

Chiều

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 7,

ngày 05/10/2019

 

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 06/10/2019

 

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã