Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 07/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: 7h30-8h Hội ý lãnh đạo UBND

-Chủ tịch: Dự khởi công xây dựng đường Quảng Hòa đi Sơn - Thủy

-Đ/c Sơn: Dự thông qua quy hoạch chi tiết 2 đồ án phát triển quỹ đất khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh và hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường chính từ QL 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam

-Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: - Hội ý Thường trực Thị ủy

                 - Làm việc với BCH Quân sự tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp tại Sở Tài Chính

-Đ/c Thắng: 15h Họp BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã

Thứ 3,

ngày 08/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Dự làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (tại tỉnh)

-Đ/c Sơn: Họp xử lý chợ Ba Đồn

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 4,

ngày 09/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Ban Nội chính tỉnh về rà soát đơn thư

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV

-Đ/c Sơn: Họp xử lý vướng mắc về tài sản công, đất đai

-Đ/c Thắng: Giao ban 9 tháng BĐD Hội đồng quản trị NHCSXH

Thứ 5,

ngày 10/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Họp BCH Đảng bộ thị xã

-Đ/c Thắng: Tiếp công dân

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Dự gặp mặt doanh nghiệp

Thứ 6,

ngày 11/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về Dự án Rào Nan

-Đ/c Sơn: Dự họp tại tỉnh

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7,

ngày 12/10/2019

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 13/10/2019

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã