Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019 
 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 14/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: - 7h30 Dự khai giảng và giảng bài tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã về công tác Dân vận chính quyền;

                     - 10h Họp Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT

Chiều

-Chủ tịch: Họp trực tuyến tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp liên ngành

-Đ/c Thắng: Làm việc với Đoàn Sở Kế hoạch đầu tư về x/d cơ sở vật chất

Thứ 3,

ngày 15/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: 7h30 Hội ý lãnh đạo UBND

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ sở

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Chiều

-Chủ tịch: Dự công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp triển khai các giải pháp thi công công trình, dự án

-Đ/c Thắng: Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh

Thứ 4,

ngày 16/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ quan

-Đ/c Thắng: Dự Hội nghị tại Sở Thông tin – TT

Chiều

-Chủ tịch: Kiểm tra tại Quảng Phúc, Quảng Thuận (cống Hói Tre)

-Đ/c Sơn: Họp về  xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Thứ 5,

ngày 17/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT làm việc với các phòng, ban về xét tuyển viên chức

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Sơn

-Đ/c Sơn: Dự Hội nghị tại Sở Tài nguyên – Môi trường

-Đ/c Thắng: Họp BCĐ thi hành án dân sự thị xã

Thứ 6,

ngày 18/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Dự họp ở Tỉnh ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Q Long

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Thứ 7,

ngày 19/10/2019

 

-Chủ tịch làm việc tại cơ sở

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 20/10/2019

 

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã