Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 21/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Dự Hội nghị tiếp công dân của Đ/c Bí thư Thị ủy

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: -Dự Hội ý Thường trực Thị ủy

                     -16h Họp Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Thứ 3,

ngày 22/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Đi công tác (đến hết ngày 23/10/2019)

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Họp tại tỉnh

Chiều

-Đ/c Sơn: Họp tại tỉnh về quy hoạch; Họp BCĐ 188

-Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4,

ngày 23/10/2019

Sáng

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Dự bồi dưỡng lớp nghiệp vụ công tác tôn giáo tại Đồng Hới (cả ngày)

Chiều

-Đ/c Sơn: Họp BCĐ tỉnh về dịch tả lợn Châu phi

Thứ 5,

ngày 24/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Làm việc với Tỉnh ủy về kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ

-Đ/c Thắng: Tiếp công dân

Chiều

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Họp tại tỉnh

-Đ/c Thắng: Dự Hội nghị thành lập các Chi bộ mới trực thuộc Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã

Thứ 6,

ngày 25/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Họp Tổ công tác rà soát các vụ việc khiếu nại tồn động kéo dài

-Đ/c Sơn: Họp giải phóng mặt bằng

Chiều

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Dự bồi dưỡng lớp nghiệp vụ công tác tôn giáo tại Đồng Hới

Thứ 7,

ngày 26/10/2019

 

-Chủ tịch: Làm việc tại xã Quảng Sơn

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 27/10/2019

 

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã