Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 28/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý Lãnh đạo UBND

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra công tác an ninh trật tự

-Đ/c Thắng: Họp Chi bộ phòng Lao động - TBXH

Thứ 3,

ngày 29/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Đ/c Bí thư Tỉnh ủy

-Đ/c Sơn: Họp Tổ liên ngành

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với Công an tỉnh

-Đ/c Sơn: Làm việc với phòng Tài nguyên – MT, BQL Dự án  ĐTXD&PTQĐ

-Đ/c Thắng: Làm việc với Sở Thông tin truyền thông

Thứ 4,

ngày 30/10/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Thường trực HĐND thị xã

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Họp Tổ giải quyết các vụ việc tồn động kéo dài

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Nghe báo cáo của Đoàn Thanh tra liên ngành

Thứ 5,

ngày 31/10/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Họp Tổ Văn kiện Kinh tế - Xã hội, AN, QP

-Đ/c Thắng: Tập huấn công tác Nội chính Đảng năm 2019 (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch: Họp cụm các phường

-Đ/c Sơn: Kiểm tra công trình cùng Sở Kế hoạch đầu tư

Thứ 6,

ngày 01/11/2019

Sáng

-Chủ tịch, các  PCT: Họp Thành viên UBND thường kỳ tháng 10/2019

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với phường Ba Đồn

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 7,

ngày 02/11/2019

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 03/11/2019

 

- Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã