Thị xã Ba Đồn phấn đấu đạt trị giá tổng sản lượng CN - NNNT năm 2019 hơn 1.100 tỷ đồng. 
 Nhờ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến công của tỉnh và thị xã nên giá trị tổng sản lượng CN-NNNT trong tháng 10 năm 2019 thực hiện được 94 tỷ 301 triệu đồng, tăng 14,78% so với cùng kỳ năm 2018
 Tính chung 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được hơn 941 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2018.
Nghề đan bèo lục bình tại phường Quảng Thọ
Nghề đan bèo lục bình tại phường Quảng Thọ
    Trong 10 tháng đầu năm 2019, Công nghiệp và NNNT tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018, như nước mắm tăng 8,9%; thủy sản phơi khô, ướp muối tăng 8,72%; quần áo may sẵn 10,73%; nón lá tăng 11,41%; mây tre đan các loại tăng 11,07%; sản xuất gạch block các loại tăng 11,98%; đồ mộc dân dụng tăng 8,68%...
     Thời gian tới, thị xã tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương. Duy trì và phát huy các làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn. Phối hợp các ngành cấp tỉnh để xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã. Phấn đấu đạt trị giá tổng sản lượng CN - NNNT năm 2019 là 1.140 tỷ đồng.

Theo  BadonTV.VN