Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 11/11/2019

Sáng

-Chủ tịch:  Dự khai giảng lớp tập huấn quản lý đô thị

-Chủ tịch, các PCT:  9h Hội ý lãnh đạo UBND;

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Họp công trình thủy lợi

-Đ/c Thắng: Họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan

Thứ 3,

ngày 12/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Kiểm tra công trình thủy lợi

-Đ/c Thắng: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức việc tôn giáo

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư TDP Diên Phúc, phường Quảng Phúc

Thứ 4,

ngày 13/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày)

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác giảm nghèo;

                    Dự trao Quyết định trúng tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT

Chiều

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

Thứ 5,

ngày 14/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2019 (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với Chi cục Thuế

-Đ/c Sơn: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại thị xã

Thứ 6,

ngày 15/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Nghe báo cáo kết quả rà soát phát triển quỹ đất

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2019

Chiều

-Chủ tịch: Dự Hội nghị về triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng tại Tỉnh ủy

-Đ/c Sơn: Dự họp tại tỉnh

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 7,

ngày 16/11/2019

 

-Chủ tịch: Đi công tác

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 17/11/2019

 

-Chủ tịch: Đi công tác

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã