Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 18/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp tại tỉnh

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Chủ tịch, các PCT: 15h30 Hội ý lãnh đạo UBND

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 3,

ngày 19/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Dự khai giảng lớp tập huấn tại Công an thị xã

-Đ/c Sơn: Tập huấn cải cách hành chính

-Đ/c Thắng: Kiểm tra xây dựng trường chuẩn quốc gia

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ 4,

ngày 20/11/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Dự tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam

-Đ/c Sơn: Tập huấn cải cách hành chính (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 5,

ngày 21/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Tiếp công dân

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Dự họp con em quê hương vùng Nam về triển khai Dự án Rào Nan

Thứ 6,

ngày 22/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Thường vụ

-Đ/c Sơn: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND

-Đ/c Thắng: Họp BCĐ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp UBND thường kỳ tháng 11/2019

Thứ 7,

Ngày

23/11/2019

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 24/11/2019

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã