Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 25/11/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND;

                                 Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Làm việc tại xã Quảng Thủy

-Đ/c Thắng: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thu, sử dụng kinh phí năm học 2019-2020

Thứ 3,

ngày 26/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Phòng TC-KH, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND về kinh phí Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

-Đ/c Sơn: Làm việc với Dự án ODA

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Dự làm việc với Đ/c Bí thư Thị ủy tại xã Quảng Lộc

Thứ 4,

ngày 27/11/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Gặp mặt các linh mục trên địa bàn thị xã

Chiều

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5,

ngày 28/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiển tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với BTV Đảng ủy cơ quan Chính quyền

-Đ/c Sơn: Họp Hội đồng định giá

-Đ/c Thắng: Dự họp BTV Đảng ủy với Đ/c Chủ tịch UBND thị xã về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã

Thứ 6,

ngày 29/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Q.Thủy)

Thứ 7,

ngày 30/11/2019

 

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 01/12/2019

 

-Chủ tịch, Đ/c Sơn: Chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã