Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 09/12/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: - 8h  Họp thành viên UBND thị xã

                                 - 9h30 Họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Họp trực tuyến

-Đ/c Thắng: Dự Đại hội chi bộ phòng LĐ – TB&XH

Thứ 3,

ngày 10/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Dự kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (cả ngày)

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng:- 8h Dự khai Hội nghị tập huấn Kiểm soát thủ tục hành chính

                       - 8h30 Kiểm tra công tác xây dựng Trường chuẩn quốc gia

-Đ/c Sơn: Làm việc tại tỉnh

-Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4,

ngày 11/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Dự kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (cả ngày)

-Đ/c Sơn: Họp phục vụ Tết

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở (cả ngày)

Chiều

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5,

ngày 12/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Dự kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (cả ngày)

-Đ/c Sơn: Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chương trình giảm nghèo, đa dạng sinh kế

Chiều

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: 14h Dự họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo

Thứ 6,

ngày 13/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

-Đ/c Sơn: Họp quy hoạch 4 phường tại Sở Xây dựng (cả ngày)

-Đ/c Thắng: Dự họp Hội nghị BCH và Hội nghị cốt cán thị xã

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Họp Tiểu ban Văn kiện

Thứ 7,

ngày 14/12/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở

Chủ nhật,

ngày 15/12/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở